Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského listu a dokladům o odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem.

Objednáním určitého termínu nebo při koupi dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s podmínkami, má možnost služby nevyužit.

Objednání termínu : je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, sms). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nebo sms zprávou, co nejdříve nejpozději však 12 hodin před zahájením ošetření

Opožděný příchod

Dostavíte-li se se zpožděním na kosmetické ošetření, bude vase ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán.

Odmítnutí služby:

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky:

Ceníky jsou vystaveny ve studiu a na webových stránkách. Ceny platí v pracovních dnech od pondělí do pátku.

Prodej produktů:

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem

GDPR:

Osobní údaje zákazníků (zákaznic) uchováváme z hlediska oprávněného zájmu jen po dobu nezbytnou pro plnění objednávek..